Phương pháp ghi nhớ hiệu quả – khi nào cần, khi nào cứ để nhớ tự nhiên?

Câu hỏi đặt ra

Làm thế nào để sử dụng trí nhớ một cách hiệu quả? Khi nào thì cần vận đến các phương pháp ghi nhớ, khi nào thì không? Có phải lúc nào cũng phải cần dùng đến các phương pháp ghi nhớ để nhớ hay không?

Bài viết này mục đích chỉ ra KHI NÀO thì cần dùng đến phương pháp nhớ, khi nào thì không cần.

Giải pháp

Theo ý kiến cá nhân của tác giả, thông thường sẽ có 2 nhóm vấn đề chúng ta cần vận đến trí nhớ: THỰC SỰ THIẾT YẾU và TẠM THỜI

Vấn đề thực sự thiết yếu

Bao gồm các đối tượng: kiến thức cần cho công việc, yêu cầu quan trọng mà sếp giao cho làm, những điều tự giác ngộ được trong quá trình sống và làm việc, …

Đối với nhóm các vấn đề thiết yếu trên, chúng ta KHÔNG CẦN sử dụng đến các phương pháp ghi nhớ, kỹ thuật nhớ để ghi nhớ các thông tin trên. Vì mặc định, khi não chúng ta nhận định được vấn đề đó là QUAN TRỌNG đối với bản thân, tự khắc vấn đề đó sẽ được “đặc biệt chú ý” và tự động được đẩy vào bộ nhớ của chúng ta.

Vấn đề tạm thời

Bao gồm các đối tượng: danh sách vật dụng cần mua, thứ tự chương trình, agenda, danh sách các việc cần làm trong ngày, … Nói cách khác, là các vấn đề không quá quan trọng, không quá ưu tiên đối với bản thân chúng ta, chỉ cần nhớ ngay tức thì và sử dụng trong thời gian ngắn, sau đó quên cũng chả sao.

Đối với nhóm này, chúng ta sẽ cần vận đến KỸ THUẬT GHI NHỚ để có thể nhớ chính xác, nhanh nhất có thể. Về chi tiết các kỹ thuật, hiện nay có rất nhiều sách, bài báo đề cập đến, cốt yếu là sử dụng khả năng LIÊN TƯỞNG, TƯỞNG TƯỢNG.

Một trong những cuốn sách đề cập đến kỹ thuật nhớ mà tác giả đã đọc và nhận xét là rất hữu ích, có tính áp dụng cao (tự tác giả đã áp dụng để nhớ các dãy số dài, nhớ 1 list danh sách đồ vật theo ĐÚNG THỨ TỰ và ĐỦ ĐỒ VẬT):


TL;DR;

Nói ngắn gọn, THỜI ĐIỂM chúng ta cần sử dụng phương pháp để ghi nhớ, dựa vào đặc tính của VẤN ĐỀ CẦN NHỚ: quan trọng thiết yếu hay tạm thời.

  • Thiết yếu: không cần dùng kỹ thuật ghi nhớ cầu kỳ
  • Tạm thời: cần áp dụng các kỹ thuật nhớ để nhớ tốt và nhanh nhất có thể (tác giả đã có recommend 2 cuốn sách NÊN đọc ở trên)

Ngoài ra, còn một câu hỏi liên quan đến chủ đề trí nhớ này, đó là: “Loại kiến thức nào cần được dành thời gian để ghi nhớ?“, câu trả lời đã được tác giả cập nhật ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.