Sử dụng thời gian hiệu quả theo Matianda style

Câu hỏi đặt ra?

Phân bổ thời gian như thế nào cho từng khoảnh khắc, trạng thái trong ngày để tối ưu việc sử dụng thời gian đạt hiệu quả trong mọi việc, tối ưu phát triển bản thân.

Giải pháp

Khi đang có task, có nhiều áp lực

Về mặt tự nhiên, khi ta tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp cho một vấn đề, hooc-môn adrenaline sẽ được tiết ra cao hơn bình thường, điều đó giúp cho chúng ta luôn cảm thấy tỉnh táo nhiều hơn, dễ dàng tập trung hơn.

Do đó việc chia nhỏ thời gian ra từng khoảng nhỏ để giữ sự tập trung là chưa thực sự cần thiết.

Vì vậy đối với trường hợp này, chúng ta có thể tập trung vào việc “tìm kiếm giải pháp” giải quyết công việc, và để cơ thể, đầu óc chúng ta cuốn theo vòng xoáy công việc một cách tự nhiên, đến khi tự cơ thể cảm thấy không thể tập trung hơn nữa thì “take a break”.

Khi có dư giả thời gian trong ngày, không nhiều áp lực

Lúc này, nếu bạn lựa chọn ngồi không không làm gì hết, thì ngày qua ngày, tinh thần của bạn sẽ ngày càng trở nên ì ạch, không còn ý chí tiến thân, khó mà phát triển bản thân được.

Ngược lại, nếu bạn có đặt ra các mục tiêu cụ thể trong cuộc sống, và muốn tận dụng thời gian hiệu quả để tiến gần hơn các mục tiêu mình đặt ra. Thì việc phân bổ thời gian trong ngày hợp lý là rất quan trọng, giúp bạn luôn giữ được tinh thần tốt trong suốt cả ngày để làm những việc bổ ích, một cách hiệu quả!

Khi bạn tương đối có nhiều thời gian (trống task, đang đợi review task, … nói chung là đang được bật mode “rãnh”), thì việc bạn tập trung làm một việc gì đó, tự do lựa chọn, sẽ ít áp lực hơn —> dễ dẫn đến MẤT TẬP TRUNG. Hậu quả có thể là cả ngày dù bạn có nỗ lực sử dụng thời gian để học, vọc, phát triển bản thân nhưng CHẤT LƯỢNG đạt được trong một ngày sẽ KHÔNG ĐƯỢC NHIỀU.

Lúc này bạn có thể sử dụng phương pháp chia nhỏ từng khoảng thời gian (Pomodoro) để thực hiện những tác vụ tiến gần hơn đến mục tiêu của bạn.


TL;DR;

Sử dụng hiệu quả thời gian trong ngày khi: CÓ NHIỀU TASK hoặc TRỐNG TASK.

– CÓ NHIỀU TASK: lúc này không cần chia nhỏ từng khoảng thời gian theo Podomono … chỉ cần tập trung vào công việc, tìm giải pháp cho vấn đề đang cần giải quyết, để tinh thần cuốn vào vòng xoáy công việc một cách tự nhiên, đến khi cảm thấy mất tập trung thì “take a break”, và quay về lại

– TRỐNG TASK: tận dụng thời gian để phát triển bản thân, mài sắt lưỡi cưa (khái niệm trong sách “7 thói quen của người thành đạt”. Lúc này thì cần chia nhỏ từng khoảng thời gian để có thể tận dụng triệt để và đạt hiệu quả, chất lượng trong việc dùng thời gian. Hãy dùng phương pháp Podomono.

4 Replies to “Sử dụng thời gian hiệu quả theo Matianda style”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.