Setup e-commerce project Laracom với Valet & NPM

Mục đích tutorial này

Giúp bạn setup nhanh một project e-commerce, với framework Laravel và các tool hỗ trợ: Valet, NPM.

Sau khi setup thành công, sẽ được một project chạy được cả Frontend lẫn Backend (CMS), giúp những ai có ý định tìm hiểu một hệ thống e-commerce hoạt động như nào sẽ có một project hoàn chỉnh để vọc vọ.

Đồng thời cũng có thể review các pattern code khá hay từ Laracom.

Laracomproject Continue reading “Setup e-commerce project Laracom với Valet & NPM”

Cài đặt môi trường Frontend Dev cho project Nodejs và SASS

Mục tiêu

Hoàn thành phần thiết lập ban đầu cho một project frontend (HTML/SCSS và NodeJS), tiết kiệm thời gian build và compile cho anh em Frontend Developer. Các mục tiêu nhỏ bao gồm:

  • Khởi tạo cấu trúc cơ bản project frontend.
  • Cài đặt các packages thực sự hữu ích, giúp developer tập trung build dự án.
  • Cấu hình package.json theo ý muốn và có thể tái sử dụng cho các project khác.
  • Build được server trong 1s với live-server, tiết kiệm thời gian đáng kể.

Continue reading “Cài đặt môi trường Frontend Dev cho project Nodejs và SASS”

Build ứng dụng tính toán nhỏ bằng Javascript theo Object style

Mục tiêu

Tự xây dựng một ứng dụng tính toán 2 số với các phép toán cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia), sử dụng cách viết library đóng gói dạng Object trong Javascript.

Mục đích chia sẻ một cách đơn giản phương pháp chia nhỏ code, đóng gói code sao cho dễ đọc, dễ maintain bằng Javascript Object. Continue reading “Build ứng dụng tính toán nhỏ bằng Javascript theo Object style”