Cài đặt môi trường Web development trên MacOS Homebrew

Mục tiêu

Cài đặt môi trường LEMP stack trên MacOS, để có thể tùy biến dễ dàng như trên Linux, dành cho những ai thích vọc vọ tùy biến cấu hình server theo ý thích riêng.

Kiến thức cần biết

 • Khả năng cài đặt và sử dụng package management (Homebrew)
 • Khả năng cài đặt môi trường LEMP stack cơ bản trên Linux (bạn nào chưa biết có thể tham khảo tại đây)

Triển khai

Homebrew package management

Đây là Package Management phục vụ cho MacOS, nói cách khác, đây là dịch vụ hỗ trợ developer cài những thứ họ cần mà Apple không cung cấp.

Chạy command sau để tiến hành cài đặt

Install brew service

Update brew service (nếu đã cài Homebrew trước đó)

Các lệnh cơ bản thường dùng

 

NGINX

Sau khi cài nginx, đối với phần cấu hình cho PHP-FPM trong file config đặt trong /usr/local/etc/nginx/sites-available/<nginx_config_file_name> các bạn cần chỉnh cho các giá trị giống như sau:

 

PHP

 

MySQL

Đối với Mysql, case của mình khi cài bằng Homebrew thì gặp một vài lỗi rất khó chịu, để hạn chế bớt rủi ro, các bạn có thể download trực tiếp source *.dmg từ trang chủ Mysql để cài đặt và làm theo guide installation là okie.

1. Download version 5.7, DMG Archive

Tải về tại đây
Sau đó thì cài đặt như guide hướng dẫn

Lưu ý: ở màn hình cuối, các bạn nhớ note lại password temp mà mysql tự generate, ở lần connect đầu tiên, mysql sẽ yêu cầu bạn đổi lại password này.

H1. Lưu ý dòng password ngay chỗ root@localhost:

2. Launch/Start Mysql sau khi install

Sau khi chạy các commands trên xong, các bạn có thể mở MysqlWorkbench để login, với các thông tin:

 • Hostname: localhost
 • Username: root
 • Password: copy&paste đoạn password như đã đề cập ở hình H1 trên

Ngay sau khi đăng nhập thành công, các bạn sẽ nhận được một Form yêu cầu đổi password, các bạn thực hiện theo là xong.

Và để thực hiện chạy mysql bằng CLI, các bạn làm theo các bước sau:

 

Các tips/trick trong quá trình setup

Search process nào đang chiếm dụng port và kill


Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong mục tiêu cài đặt môi trường Web server theo LEMP stack trên MacOS, từ giờ các bạn có thể tùy biến cấu hình nginx, php, … theo ý mình ngay trên máy host rồi.

Các tài liệu tham khảo:

 • Bài viết cài đặt Homebrew php: http://www.artemdwo.com/install-php72-and-xdebug-on-mac-os-x
 • Setup PHP: https://symfony.fi/page/how-to-run-both-php-5-6-and-php-7-x-with-homebrew-on-os-x-with-php-fpm
 • Mysql Community Server 5.7 download link
 • Mysql Installation guide
 • Remove all mysql trên máy: https://gist.github.com/vitorbritto/0555879fe4414d18569d
 • Alias command: https://jonsuh.com/blog/bash-command-line-shortcuts/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.