Dựng demo project NextJS với TailwindCSS và deploy với Vercel

Mục tiêu

Setup thành công một demo nhỏ với NextJS Framework; kết hợp với TailwindCSS (utility-first CSS framework); tích hợp module cần thiết cho Frontend development (SASS/SCSS loader, BrowserSync…) giúp việc code frontend nhanh hơn; sau cùng, deploy production bằng Vercel platform.

Final result
Final result

Continue reading “Dựng demo project NextJS với TailwindCSS và deploy với Vercel”

Để “mở mang kiến thức” thì nên đọc sách ngoại ngữ?

Vào đề

Với mục đích mở mang kiến thức, thì việc đọc sách “ngoại ngữ” không phải là điều thứ yếu cho mục đích này

Để hiểu rõ hơn cần phải phân tích rõ các câu hỏi sau:

  1. Kiến thức đến từ đâu?
  2. Mở mang kiến thức nghĩa là gì?
  3. Bàn về việc đọc sách nói chung
  4. Bàn về việc đọc sách ngoại ngữ nói riêng

Continue reading “Để “mở mang kiến thức” thì nên đọc sách ngoại ngữ?”

Hiểu đúng về Lòng Kiên Trì

Mục đích

Diễn đạt kèm với hình vẽ minh hoạ đơn giản để hiểu hơn thế nào là Lòng Kiên Trì, và đồng thời cũng nhận diện được thế nào thì “không phải” là nó, để không phải liên tục vật lộn với lý do:

Tại sao tôi cố gắng hết sức nhưng sự việc lại không lay chuyển gì hết vậy?

Diễn giải

1 Như thế nào là hiểu “chưa đúng”?

không phải kiên trì, mà là ngu ngốc Continue reading “Hiểu đúng về Lòng Kiên Trì”

Tạo crontab nhắc nhở để quản lý thời gian hiệu quả trên MacOS

Mục đích

Tạo một crontab ứng dụng phương pháp quản lý thời gian “không ai chơi lại”, dựa trên ý tưởng của phương pháp tracking được đề cập ở channel web5ngay mà mình đã tìm hiểu.

Lên ý tưởng

#1 Soạn kế hoạch nhắc nhở

#2 Soạn AppleScript, để hiện notification

#3 Setup crontab chạy script ở bước #2

Continue reading “Tạo crontab nhắc nhở để quản lý thời gian hiệu quả trên MacOS”

Có chàng trai viết lên cây – piano cover

Một chiều ngẫu hứng…

Cũng đã lâu kể từ những ngày đầu khởi động viết blog, đây cũng là lần đầu tiên mình post một video.

Quyết định sẽ khởi động với bản “Có chàng trai viết lên cây” … do là trước giờ viết trên laptop nhiều rồi, nên đổi gió chút, viết lên cây đỡ lần này vậy.

Hope everyone enjoy it!

Setup e-commerce project Laracom với Valet & NPM

Mục đích tutorial này

Giúp bạn setup nhanh một project e-commerce, với framework Laravel và các tool hỗ trợ: Valet, NPM.

Sau khi setup thành công, sẽ được một project chạy được cả Frontend lẫn Backend (CMS), giúp những ai có ý định tìm hiểu một hệ thống e-commerce hoạt động như nào sẽ có một project hoàn chỉnh để vọc vọ.

Đồng thời cũng có thể review các pattern code khá hay từ Laracom.

Laracomproject Continue reading “Setup e-commerce project Laracom với Valet & NPM”