Có chàng trai viết lên cây – piano cover

Một chiều ngẫu hứng…

Cũng đã lâu kể từ những ngày đầu khởi động viết blog, đây cũng là lần đầu tiên mình post một video.

Quyết định sẽ khởi động với bản “Có chàng trai viết lên cây” … do là trước giờ viết trên laptop nhiều rồi, nên đổi gió chút, viết lên cây đỡ lần này vậy.

Hope everyone enjoy it!