Setup e-commerce project Laracom với Valet & NPM

Mục đích tutorial này

Giúp bạn setup nhanh một project e-commerce, với framework Laravel và các tool hỗ trợ: Valet, NPM.

Sau khi setup thành công, sẽ được một project chạy được cả Frontend lẫn Backend (CMS), giúp những ai có ý định tìm hiểu một hệ thống e-commerce hoạt động như nào sẽ có một project hoàn chỉnh để vọc vọ.

Đồng thời cũng có thể review các pattern code khá hay từ Laracom.

Laracomproject Continue reading “Setup e-commerce project Laracom với Valet & NPM”